Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Een laaggeletterde is iemand met het niveau waarmee een kind de basisschool hoort te verlaten of lager.

Een laaggeletterde kan wel korte woordjes lezen, maar begrijpt niets van bijvoorbeeld

  • formulieren
  • instructies (op internet)
  • bijsluiters van medicijnen
  • ondertitels op tv
  • teksten in boeken of kranten

Begrijpelijk schrijven kan een laaggeletterde al evenmin.

 

Feiten

Wist u dat er in Nederland meer dan een miljoen laaggeletterden zijn? Tweederde daarvan is in Nederland geboren en getogen. Er zijn iets meer laaggeletterde vrouwen (53%).

Laaggeletterden hebben verschillende onderwijsachtergronden: 42% heeft alleen het lager onderwijs afgerond, 38% heeft vmbo of mbo1 afgerond, de overigen hebben meer opleiding. Als je meer feiten wilt weten, klik dan hier.

De volgende generatie

Laaggeletterde ouders kunnen hun kinderen niet voorlezen of helpen bij schoolwerk. Ze vinden het vaak ook niet zo belangrijk. Hierdoor dreigt ook in de jongere generatie weer laaggeletterdheid. Het filmpje over het leven van Lisa illustreert dit.

Doorbreek het taboe

Over het algemeen schamen laaggeletterde Nederlanders zich. Het is een verborgen probleem. Help ze verder.

Met goede begeleiding is lezen en schrijven altijd te leren, zelfs op latere leeftijd.