In Servicecentrum Maartensdijk vond op 26 mei een netwerkcafé plaats voor professionals en vrijwilligers in de zorg. De bijeenkomst werd druk bezocht door medewerkers van zo’n 25 Biltse organisaties. Een van de drie thema’s was ‘laaggeletterdheid’. Marlies Olthuis van de Stichting Lezen & Schrijven was aanwezig om dit  thema nader toe te lichten. Zij had een ‘ambassadeur’ bij zich, iemand die zelf laaggeletterd geweest is. Het werd de aanwezigen duidelijk dat achter andere problemen (schulden bijv.) ook een taalprobleem kan zitten.

Hoe herken je laaggeletterdheid?

Veel mensen schamen zich, en verzinnen smoesjes.

Als iemand altijd zijn leesbril vergeten is, is dat een signaal. Of als iemand het formulier thuis wil invullen. Ook ‘niet zo goed met de computer overweg kunnen’ kan een signaal zijn.

Marlies vertelde over een man die altijd een mitella bij zich had, en die om deed als hij vreesde dat hij iets zou moeten opschrijven!

Tip: laat uw cliënt niet alleen zijn naw-gegevens opschrijven (dat lukt vaak nog net), maar ook zijn probleem of hulpvraag. Als dat niet lukt weet u genoeg.

En wat dan?

Probeer iemand met zijn probleem te helpen en ondertussen het taalprobleem bespreekbaar te maken, was het advies. Vertel dat de persoon zich niet hoeft te schamen, en dat er speciale cursussen voor volwassenen zijn, in kleine groepen of één-op-één.

U kunt vervolgens doorverwijzen naar Taalpunten De Bilt. Wij nemen dan contact op met de cliënt voor een intake.