Deze pagina is bedoeld voor degenen die beroepsmatig met laaggeletterden in de gemeente De Bilt in aanraking komen, zoals

  • huisartsen en POH’s
  • medewerkers van de Sociale Dienst
  • medewerkers van Vitras
  • medewerkers van SSW
  • medewerkers van WVT
  • gemeenteambtenaren
  • ……………….

Hoe herkent u een laaggeletterde?

Laaggeletterde Nederlanders zijn een meester in het verbergen van hun onkunde, omdat ze zich schamen. Ze hebben geen tijd om iets door te lezen, zijn hun leesbril vergeten enzovoort. Lees meer….

Buitenlanders zijn in de meeste gevallen ook laaggeletterd, zelfs wanneer ze in hun eigen taal wél geletterd zijn. Behalve met lezen en schrijven hebben zij vaak ook moeite met spreken en luisteren.

Wat kunt u doen?

U kunt het probleem tactvol benoemen. De cliënt is niet dom, maar heeft pech gehad in zijn jeugd. Er is niet voldoende aandacht geweest voor leren lezen en schrijven. Een allochtone cliënt heeft bijna vanzelfsprekend een achterstand.

Maar een mens is nooit te oud om te leren.

Als uw cliënt dat met u eens is, kunt u hem/haar aanmelden via het aanvraagformulier. Wij nemen dan contact op.

Uw cliënt kan zich ook zelf aanmelden of  contact met ons opnemen, dan maken we een afspraak.

Belangrijk is dat u bij een volgende afspraak informeert of het contact gelegd is.

Doe de korte test

De Taalzelftest is een handig instrument om snel te bepalen of uw cliënt ondersteuning nodig heeft. Aan de hand van 11 stellingen weet u binnen een paar minuten of dit het geval is.