Taalvrijwilligers van Taalpunten De Bilt werden donderdag 12 september getrakteerd op nieuw lesmateriaal én een lunch. Taalpunten De Bilt is een samenwerkingsverband van Bibliotheek Idea, MENS De Bilt en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

Jaarlijks helpen taalvrijwilligers meer dan honderd taalcursisten die de Nederlandse taal beter willen leren spreken en schrijven. Wie zijn die cursisten? Dat zijn vaak mensen van buitenlandse komaf die zich de Nederlandse taal eigen willen maken. Maar ook mensen die in Nederland geboren en getogen zijn, maar om diverse redenen moeite hebben met lezen en schrijven, kunnen terecht bij Taalpunten De Bilt.

In de begeleiding van taalcursisten merkten taalvrijwilligers dat mensen van buitenlandse komaf vooral behoefte hebben aan het verbeteren van de uitspraak in het Nederlands. Barbara Oosterwaal (rechts op de foto) is een van de drie coördinatoren van Taalpunten De Bilt. Zij heeft de lesmethode Op pad ontwikkeld, waarin de uitspraak centraal staat. Door consequent en in stapjes verband te leggen tussen gesproken en geschreven taal, leren de cursisten een correcte uitspraak aan. Hiermee kunnen taalvrijwilligers taalcursisten goed helpen. Een van de taalcoaches, Inge Gorris (links), ook docent in de Zomerschool, ontving het eerste exemplaar.

Naast de lesboeken en werkboeken heeft Barbara samen met Toon Gerritsen ook een website ontwikkeld met 2300 oefeningen.

Na de boekpresentatie bood Taalpunten De Bilt de taalvrijwilligers een lunch aan waarin ervaringen en kennis werden uitgewisseld. Aangezien taal het vervoermiddel is om elkaar te begrijpen, leveren taalvrijwilligers met hun werk een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid van mensen.

Meer weten over het nieuwe materiaal? Kijk in de Mediatheek van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. De nieuwe website van Op Pad is, net als de boekjes, klaar tot en met les 7.

Overweeg je om taalcoach te worden? Meld je dan aan, we nemen contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

Dit bericht is ook verschenen in de Stadspers van 18 september 2019.